browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Начало

Кратка история на фирмата

Фирмата е създадена през 1991 г. в гр. София.
В началото се е занимавала с ремонт и поддръжка на механизми и съоръжения свързани с металургията: ремонт на поточни станове – пещи, ролкови, лентови, верижни и др.  транспортьори, кранови съоръжения и други.
В последствие дейността на фирмата се променя в студена обработка на метали и стоки за широка употреба.

Настоящата дейност е с широка гама на възможности: от изработка на метални конструкции и заготовки, до струговане и фрезоване с различни възможности. Тези възможности са постигнати с изградения парк от различни металообработващи машини като Хобел, Борверг, Щос, Шепинг, Стругове, Фрези, Гилотини, Абканти, Преси и т.н.